354489-B – COLOR-Jiangchuan-TONG-Kingfishers-FIAP Bronzed-CHINA copia